เรื่องราวของเรา

  • HISTORICAL DELICATE HAND-WOVEN FORM THAI PUAN TRIBEรากเรา

    SUNTRE3 เป็นหนึ่งในสายเลือดของคนไทยพวน ที่มีประวัติการอพยพมาจาก สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2379 (คศ.1836) มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจะมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม คือ “หญิงทอผ้า ชายตีเหล็ก” และมีการถ่ายทอดภูมิปัญญา ต่างๆ จากรุ่นสู่รุ่น จากปู่ย่าตายาย สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน โดยเฉพาะด้านการทอผ้า ยาย หรือ แม่ หรือ พี่สาว จะฝึกหัดให้ทอผ้าตั้งแต่ยังเด็ก จนเกิดความชำนาญ และสามารถทอเป็นผ้าผืนไว้ใช้ ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งผ้าที่ใช้เวลาในการทอนานที่สุด และมีชื่อเสียงของไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว คือ ผ้าซิ่นตีนจก โดยแม่ ที่ ได้รับการยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย และครูศิลป์ของแผ่นดิน (ครูสุนทรี วิชิตนาค) ได้จัดตั้ง ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย เพื่อสืบสานงาน ผ้าทอไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว รากของเรา ให้คงอยู่ตลอดไป ซึ่งเราหวังไว้ว่า “เสียงกี่กระทบจะไม่มีวันสูญหาย”
  • A Bridge between the Thai Puan Heritage and Contemporary Styleปัจจุบันของเรา

    สานต่องานผ้าทอที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ภายใต้แบรนด์ “สุนทรี” ที่มีการรวมกลุ่มคนทอผ้าที่มีฝีมือกว่า 40 คน โดยมีครูสุนทรี วิชิตนาค เป็นประธานกลุ่มหัตถกรรม พื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว ปัจจุบัน SUNTRE3 ได้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์งานให้มีความ ร่วมสมัย ให้สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับ คนรุ่นใหม่ได้ โดยเน้นใช้เทคนิคการทอผ้า แบบดั้งเดิมมาประยุกต์ และออกแบบ ร่วมกับนักออกแบบทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อให้ได้งานทอแบบใหม่ รวมทั้งมีการนำนวัตกรรมใหม่ๆของเส้นใยต่างๆมาทอผ้าเพื่อขยายตลาด สู่เมืองใหญ่ และตลาดต่างประเทศ เพื่อพัฒนาให้ เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตผ้าทอมือ ของ ประเทศไทย ที่มีคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ “SUNTRE3” และเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นเก่า สู่คนรุ่นใหม่ ผ่านการเล่าเรื่องราวจากผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผ้าทอมือที่มีคุณภาพจากอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย SUNTRE3 จะเป็นหนึ่งในแบรนด์ของสัญชาติไทย ที่เล่าเรื่องราวคุณค่างานผ้าทอมือของคนไทยผ่านผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตปัจจุบันที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน ที่คุณจะรู้สึกได้ถึงความ พิเศษนั้นเมื่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์จาก SUNTRE3
  • Towards sustainable and world-class อนาคตของเรา

    วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์สำหรับผู้คนในชุมชนของเราให้เติบโตและรักษาความร่ำรวยของวัฒนธรรมของเราผ่านเรื่องราวใหม่ เรื่องราวเหล่านี้เขียนขึ้นทุกวันด้วยความมุ่งมั่นของเราในแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนและการพัฒนาสังคม เราตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคที่มีความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์สินค้าแฮนด์เมดคุณภาพสูง เรากำลังเขียนเรื่องราววิวัฒนาการของงานฝีมือ
 

Co-LAB

การวิจัยและพัฒนาจัดขึ้นโดยกลุ่มนักออกแบบชาวต่างชาติที่มาสร้างสรรค์งาน
เพื่อเปิดโลกของงานฝีมือที่ดีที่สุด
 
 
 
 

ข่าวสารและกิจกรรม